Meist / About us

Hiidlaste Koostöökogu on 2006. aastal loodud mittetulundusühendus, millel on nüüdseks 66 liiget – kõik viis Hiiumaa omavalitsust, ettevõtjad ja vabakonnad. Peamiseks tegevuseks on Hiiumaa integreeritud arengustrateegi rakendamine, st Euroopa Liidu LEADER meetme rakendamine maakonnas.

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia keskendub kogukonna jätkusuutlikkuse tagamisele, toetades omaalgatust ja initsiatiivi, saarelisuse negatiivse mõju vähendamist ning ajaloo ja kultuuripärandi rakendamist kogukonna teenimisel.  Vastavalt strateegiale jagatakse saare ettevõtjatele ja ühiskondlikkule algatusele toetust läbi kuue meetme: 1. Ühistegevuse toetamine on abiks koostöö ning teadmiste ja kogemuste vahetamisel, silmas pidades meie saarelist asendit; meetmed 2. Ettevõtja koolitusel osalemise toetus ja meede  3. Ettevõtja väiketoetus panustavad ettevõtete suuremale efektiivsusele, uute ja olemasolevate teenuste kvaliteedi parendamisele ja konkurentsivõimele; meede 4. Projektide ettevalmistamise toetus annab võimaluse suuremate projektide koostamiseks ning uuringuteks; meede 5. Kohaturunduse toetus seab eesmärgiks taotleja ja kogu Hiiumaa suurema tuntuse ja meede 6. Elukeskkonna inversteeringud loovad paremad tingimused seltsitegevusteks, vaba aja veetmiseks, kultuuritegevusteks ja sportimiseks Hiiumaal.

Partnerkoolid

Kärdla Ühisgümnaasium

Käina Gümnaasium

......................................

Hiiumaa Cooperation Network (LEADER LAG) is the non-profit organization, with a constantly growing number of members: we started with 25 founding members in 2006; today the number of members is 66. All five local governments of the island are represented in Hiiumaa Cooperation Network; membership is divided almost equally between entrepreneurs and representatives of non-profit organisations.

Hiiumaa integrated development strategy focuses on ensuring the sustainability of the community by supporting initiative, decreasing the negative insular influence and using historical and cultural heritage in serving the community.
According to the strategy, the island’s entrepreneurs and community initiative is supported through six measures:

- Supporting joint activities, which promote cooperation and exchange of experience and knowledge, keeping in mind that our LAG is located on an island;

- Support for the entrepreneurs for participating in trainings;

- Small capacity support for entrepreneurs aimed to increase the efficiency of companies, improve the quality of new and existing services and competitiveness;

- Support for project preparation gives an opportunity to draw up bigger projects and studies;

- Support for place marketing aims to make the applicant and all of Hiiumaa better known;

- Investments for social infrastructure create better possibilities for joint activities, leisure time and cultural activities and sporting in Hiiumaa.

Partner Schools in Hiiumaa:

Kärdla Gymnasium

Käina Gymnasium

 

..............................................................................

Meie projektipartner Prantsusmaal / our partner in France

- Pays de la Vallée du Loir

www.vallee-du-loir.com/bienvenue/

Projekti koduleht:

https://growinggastronauts.wix.com

Meie projektipartnerid Inglismaal /our partner in England

-Shropshire Hills AONB Partnership

www.shropshirehillsaonb.co.uk

-Central Warwickshire Villages LAG

Lisainfot leiad: additional info:

https://www.warwickshireleader.net/projectprofile/growing-gastronauts-inter-territorial-and-transnational-partnership

Meie partner Saaremaal / Our partner in Saaremaa

Saarte Koostöökogu  https://skk.ee/

Sirguvad söögisellid /Growing Gastronauts in Saaremaa

https://esto-growinggastronauts.webnode.com/news/tegus-kokapaev-lumanda-põhikoolis/#.UwJL2MsNkgc.email